Predavanje o poslovnoj sposobnosti

Koordinator Sjaja, g. Kristijan Grđan održao je danas u Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan” u Zagrebu predavanje za liječnike i medicinsko osoblje na temu promjene paradigme u pristupu poslovnoj sposobnosti prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. Predavanjem je obuhvaćeno razumijevanje koncepta promjene pristupa od medicinskog prema socijalnom shvaćanju invaliditeta, liječnici i medicinsko osoblje educirani su o terminološkim razlikama između radne i poslovne sposobnosti, značenju ograničenja poslovne sposobnosti te statističkim pokazateljima o osobama lišenim poslovne sposobnosti u Hrvatskoj. Predavanjem je naglašena važnost reforme pravnog sustava i prakse u skladu sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom koja traži da se sustav supstitucijskog donošenja odluka zamijeni sustavom podrške za osobe koje imaju poteškoća u donošenju odluka te su predstavljeni različiti modeli koji takvoj reformi mogu doprinijeti uz ulogu liječnika psihijatara u socijalnom konceptu invaliditeta. Udruga Sjaj apelirala je na liječnike psihijatre da posebnu pozornost u radu sa svojim pacijentima usmjere prema njihovoj rehabilitaciji i mogućnosti povratka poslovne sposobnosti te ta u što je manjoj mogućoj mjeri upućuju obavijesti centrima za socijalnu skrb da je pacijente potrebno lišiti poslovne sposobnosti.

Udruga Sjaj nastavit će surađivati sa Psihijatrijskom bolnicom “Sveti Ivan” na tematici poslovne sposobnosti jednako kao i u drugim područjima zaštite prava osoba s duševnim smetnjama u Hrvatskoj.