Izrada Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

U tijeku je izrada novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom koju pokreće Ministarstvo rada i mirovinskog sustava te je udruga Sjaj uključena u rad Radne skupine koja će u doglednom roku izraditi prijedlog tog zakonskog propisa.

U cilju transparentnosti i konzultacija sa populacijom osoba s duševnim smetnjama (psihosocijalnim invaliditetom) te članovima njihovih obitelji, udruga Sjaj objavljivat će informacije o tijeku izrade ovog propisa. Udruga Sjaj je s današnjim danom dostavila Radnoj skupini resornog ministarstva mišljenje i prijedloge u vezi sadržaja Zakona, koje objavljujemo te Vas potičemo na komentare. Na žalost, nismo s Vama u mogućnosti podijeliti osnovne teze izrade novog Zakona jer je riječ tek o radnom materijalu, ali zato s Vama želimo podijeliti prijedloge koje smo uputili Radnoj skupini iz kojih je vidljivo kakve stavove je zauzela i za koje principe će se zalagati udruga Sjaj u tom procesu.

Preuzmite prijedloge Radnoj skupini Ministarstva rada i mirovinskog sustava

Suradnja sa Hrvatskom zajednicom tehničke kulture

Danas je udruga Sjaj dodijelila zahvalnicu Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, koju su preuzeli predsjednik prof. dr. sc. Ante Markotić, tajnica gđa. Zdenka Terek te informatički edukator g. Bojan Floriani. Naime, ljubaznošću Hrvatske zajednice tehničke kulture članovi i korisnici udruge Sjaj educirani su o osnovama korištenja računala te je dvoje polaznika prošlo i ECDL tečaj. Udruga Sjaj je stoga u svojim prostorijama organizirala svečanost uručenja zahvalnice.

Ova filantropska suradnja udruge Sjaj i Hrvatske zajednice tehničke kulture primjer je dobre prakse, s obzirom da su naši članovi i korisnici imali priliku steći obrazovanje u ustanovi koja je namijenjena i otvorena za opću populaciju pa je ta suradnja ujedno odgovarala i principima socijalne inkluzije koje promiče i Konvencija o pravima osoba s invaliditetom.

Preporuka Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom izdala je nadležnim tijelima preporuku da podrže rad udruge Sjaj, koja kako Pravobraniteljica navodi …prednjači u pružanju pravne pomoći i savjetovanja osobama s duševnim smetnjama i istovremeno je iznimno aktivna u zagovaranju njihovih prava u svim područjima života kao i u upozoravanju javnosti i nadležnih tijela na njihova kršenja.”

Pravobraniteljica je navela da “U svim aktivnostima koje provodi Udruga Sjaj ima potporu Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom s kojim tijesno surađuje kao i s mnogim međunarodnim dionicima na području zaštite i promicanja prava osoba s psihosocijalnim invaliditetom.”

Dajući svoju podršku aktivnostima udruge Sjaj i preporučivši nadležnim tijelima da u okviru svojih mogućnosti poduzmu sve što je potrebno kako bi se te aktivnosti nastavile i unaprijedile, Pravobraniteljica je istaknula: “Slijedom navedenog možemo zaključiti da je višegodišnji rad Udruge Sjaj znatno doprinio promjeni negativnih trendova na području zaštite osoba s duševnim smetnjama i zagovaranja njihovih prava čime se ujedno doprinosi ostvarenju međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske na području zaštite prava i povećanja kvalitete života osoba s psiho-socijalnim invaliditetom.”

Udruga Sjaj iznimno je ponosna na priznanju koje joj je dala Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. To je prvo priznanje od strane jedne državne institucije udruzi Sjaj za kontinuirano zalaganje za prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj, što daje posebno obilježje našem predanom i višegodišnjem radu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preminuo dr. Thomas Szasz

Thomas Szasz, psihijatar koji je knjigom s naslovom „Mit duševne bolesti“ objavljenom 1961. godine propitao legitimitet svoje struke i postavio intelektualne osnove za generacije kriticizma te razvoj pokreta psihijatrijskih pacijenata i aktivista, čime je stekao i brojne neprijatelje među svojim kolegama psihijatrima, preminuo je New Yorku u dobi od 92 godine, kako prenosi New York Times.

Nastavi čitati

Komunikacija u predmetu X protiv Hrvatske

Europska organizacija za duševno zdravlje i udruga Sjaj uputile su danas Odboru ministara Vijeća Europe komunikaciju u predmetu X protiv Hrvatske, komentirajući Akcijski plan koji je o izvršenju te odluke Europskog suda za ljudska prava uputila Vlada Republike Hrvatske.

Podsjećamo, Europski sud za ljudska prava utvrdio je u predmetu X protiv Hrvatske povredu čl. 8. Konvencije zbog propusta države da osigura pravo na poštivanje podnositeljičinog privatnog i obiteljskog života. Kršenje prava rezultat je činjenice da je podnositeljica, koja je bila sudski lišena svoje poslovne sposobnosti, bila isključena iz postupaka koji su doveli do posvojenja njezine kćeri.

Na temelju pravila Odbora ministara Vijeća Europe, Europska organizacija za duševno zdravlje i udruga Sjaj reagirale su pred tim tijelom na navode Vlade Republike Hrvatske i sugerirale da se nastavi nadzor nad izvršenjem odluke u predmetu X protiv Hrvatske, pri čemu su također naglasile da hrvatskom zakonodavcu valja sugerirati odgovarajuće promjene Obiteljskog zakona kako bi se sudjelovanje svih roditelja u postupcima posvajanja njihove djece omogućilo bez obzira na ograničenje poslovne sposobnosti.

Preuzmite prijevod komunikacije na hrvatski jezik

Preuzmite komunikaciju u izvornom obliku