Svjetski dan bolesnika

U povodu Svjetskog dana bolesnika koordinatori udruge Sjaj, Kristijan Grđan i Zrinka Perčin prisustvovali su na okruglom stolu “Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja” u organizaciji Koalicije udruga u zdravstvu te udruge Svitanje. Kako je na okruglom stolu bilo riječi o primjeni modela psihijatrije u zajednici, koordinatori su istaknuli kako je taj model potrebno razvijati kroz timove u mreži zdravstvene zaštite i programa terenskog rada sa pacijentima kako bi se omogućilo pružanje zdravstvene zaštite u kući. Na žalost, odgovor na pitanje zašto se patronaža i zdravstvena njega u kući pružaju svima, a samo ne osobama s duševnim smetnjama udruga Sjaj nije dobila i za sada se o modelima psihijatrijskog tretmana u zajednici i dalje raspravlja samo na teoretskoj razini.