Slikarska radionica

Slikarska radionica dio je aktivnosti Kluba zdravlja “Novi život” koji je udruga Sjaj vodila između 2004. i 2007. godine uz podršku Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, koje se sada ustrojilo kao Ministarstvo zdravlja. Različite umjetničke aktivnosti dio su programa radno-okupacione terapije kao oblika zdravstvene usluge, kakav koncept je udruga Sjaj napustila. Danas u udruzi više ovu aktivnost ne provode radni terapeuti koji su zaposleni u psihijatrijskim ustanovama, niti se od članova/korisnika očekuje da budu umjetnici i da se bave prodajom vlastitih radova. Udruga raspolaže slikarskim materijalom koji rado daje korisnicima/članovima koji su zainteresirani za izradu vlastitih djela nad čime oni zadržavaju svoja autorska prava i mogu njima raspolagati kako žele.

Članovi i korisnici udruge sudjeluju u umjetničkim aktivnostima koje su inače otvorene i za opću populaciju, kao radionice npr. u Botaničkom vrtu, Povijesnom muzeju ili Muzeju za umjetnost i obrt.