Lijekovi i liječnici

Kao i u svakoj bolesti tako i kod duševnih smetnji potreban je liječnik koji je stručan i moralan. Takav liječnik je veliki blagoslov za svakog bolesnog čovjeka. Bez takvog liječnika život ne bi bio kvalitetan, kao i bez nužno potrebnih dobrih lijekova, koje dobar liječnik zna ordinirati.

Uz odgovarajuću suradnju liječnika i oboljele osobe, gore navedeno je preduvjet za uspješno liječenje.