Dnevni centar

Dnevni centar “Sjaj”, je naziv za program koji ima za svrhu osnaživanje korisnika, osoba s duševnim smetnjama, za ravnopravan život u društvenoj zajednici.

Aktivnosti nastojimo što više prilagoditi potrebama korisnika koliko god je moguće. Pored edukativnih i sportskih aktivnosti, korisnici su slobodni kreirati i vlastite aktivnosti. Broj korisnika se tijekom vremena mijenja, ovisno o broju zainteresiranih učesnika, raspoloživosti voditelja aktivnosti i sl.

Uvjeti za prijem korisnika u Dnevni centar su:

  • Korisnik mora biti kritičan prema bolesti (znači svjestan svoje bolesti i nužnosti liječenja)
  • Korisnik mora biti u stabilnoj remisiji (znači da je dulje vrijeme njegovo zdravstveno stanje stabilno)
  • Korisnik mora redovito uzimati propisanu terapiju i obavljati liječničke kontrole.

Prije prijema korisnika u Dnevni centar, koordinatori Sjaja sa njime će obaviti razgovor i  mogu zatražiti od korisnika da dostavi odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Sve informacije koje koordinatori prikupe su povjerljive i služe samo za procjenu kapaciteta korisnika za sudjelovanje u aktivnostima Dnevnog centra.

S obzirom da je Sjaj udruga građana u kojoj ne djeluju stručnjaci iz područja zaštite duševnog zdravlja i koja se ne bavi pružanjem bilo kakvih zdravstvenih usluga vezanih uz liječenje ili rehabilitaciju osoba s duševnim smetnjama, uvjeti za prijem korisnika u Dnevni centar ograničeni su stabilnošću njihovog zdravstvenog stanja. Neovisno o ovim uvjetima, korisnik se može udruzi obratiti radi zaštite svojih prava.

Dnevni centar vodi koordinatorica Sjaja gđa. Zrinka Perčin.