Psihijatrijsko liječenje

(Primjenjuje se od 1. siječnja 2015.)

Psihijatrijsko liječenje osoba s duševnim smetnjama, naročito u psihijatrijskoj ustanovi, uređeno je odredbama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 76/14). Tim zakonom propisano je:

 • način na koji se ostvaruje zaštita osoba s duševnim smetnjama
 • definicije pojmova
 • temeljna načela postupanja prema osobama s duševnim smetnjama
 • prava osoba s duševnim smetnjama (najčešće vezano za boravak u psihijatrijskoj ustanovi)
 • posebni medicinski postupci i biomedicinska istraživanja
 • zaštita tajnosti podataka i medicinska dokumentacija
 • zadržavanje i smještaj osobe u psihijatrijsku ustanovu
 • prisilni smještaj i liječenje neubrojive osobe na slobodi
 • mjere prisile prema osobi s težim duševnim smetnjama
 • institut “obvezujuće izjave”
 • rad Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama te
 • kaznene odredbe.

Za detaljan pregled sadržaja Zakona, udruga  upućuje da se čita tekst samog Zakona koji je uvodno ponuđem izravnom poveznicom na izdanje Narodnih novina.