Informatika

U udruzi Sjaj redovito se za članove/korisnike odžavaju Škola informatike te Informatička igraonica.

U Školi informatike polaznici mogu naučiti osnove računala kroz pregled njegovih unutarnjih i vanjskih komponenata, rad na Windows operativnom sustavu, pretraživanje interneta, korištenje aplikacije Microsoft Office – Word te aplikacije Paint. Informatička igraonica također ima edukativnu svrhu jer korisnici/članovi kroz zabavu uče o načinima korištenja operacijskog sustava te se educiraju o performansama pojedinih komponenata (grafička kartica, procesor, radna memorija).

Udruga Sjaj posebno se zahvaljuje Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu koje je bez naknade educiralo članove udruge koji sada djeluju kao edukatori za druge članove/korisnike.