Presuda u predmetu M.S. protiv Hrvatske (br. 2)

Dana 19. veljače 2015., Europski sud za ljudska prava donio je presudu u predmetu M.S. protiv Hrvatske (br. 2). Udruga Sjaj u partnerstvu sa Centrom za invaliditet i pravo, Pravnog fakulteta u Galwayu, Republika Irska, priključile su se tužbi kao treća strana na strani podnositeljice.

Podnositeljica, gđa. M.S. je hrvatska državljanka rođena 1962. godine i živi u L. Predmet se odnosio na njezin prisilni smještaj u psihijatrijskoj ustanovi u trajanju od jednog mjeseca. Dana 29. listopada 2012., gđa. M.S. posjetila je liječnika obiteljske medicine i požalila se na teške bolove u doljnjem dijelu kralježnice. Liječnik ju je uputio na službu hitne medicinske pomoći gdje ju je pregledao psihijatar i postavio joj dijagnozu aktunog psihotičnog poremećaja te odredio bolničko liječenje. Podnositeljica je odmah, protiv svoje volje, primljena u psihijatrijsku ustanovu gdje je svezana za krevet i smještena u sobu za izolaciju tijekom jedne noći. Nakon što je sudac Županijskog suda odredio njezin prisilni smještaj, koji je naknadno produljen od strane suda, M.S. je ostala u bolnici – njezina žalba na tu odluku odbačena – sve dok nije otpuštena 29. studenog 2012.

Na temelju članka 3 (zabrana nehumanog i ponižavajućeg postupanja) Europske konvencije o ljudskim pravima, gđa. M.S. podnijela je tužbu pod tvrdnjom da je bila zlostavljana tijekom boravka u psihijatrijskoj ustanovi i da u vezi s time nije učinjena bilo kakva učinkovita istraga. Nadalje, na temelju članka 5. st. 1.(e) (pravo na slobodu i sigurnost), podnositeljica je tužbom tvrdila da je nezakonito i neopravdano bila zatočena u bolnici i da relevantna sudska odluka nije bila popraćena adekvatnim proceduralnim zaštitnim mehanizmima.

Europski sud za ljudska prava presudom je utvrdio povrede podnositeljičinih prava iz čl. 3. i 5. Konvencije, a posebnu pozornost posvetio je i navodima koje su udruga Sjaj i Centar za invaliditet i pravo dali sudu na pažnju u svojstvu treće strane. Ovo je drugi predmet u kojem je udruga Sjaj uspjela pred Europskim sudom za ljudska prava sudjelujući kao treća strana.

“B.a.B.e.: Milanka Opačić je nasilna i bahata”, demanti članka

Udruga Sjaj uputila je demanti redakciji Novog Lista u povodu članka autorice Ljerke Bratonje Martinović s naslovom: “B.a.B.e.: Milanka Opačić je nasilna i bahata”, objavljenog dana 5. veljače 2014. godine. U svojoj reakciji, udruga Sjaj posebno ističe da udruga B.a.B.e., kao i ostali prigovaratelji promjenama u Obiteljskom zakonu, potpuno zanemaruju položaj osoba potpuno lišenih poslovne sposobnosti koji je bolje riješen, a k tome i položaj žena bez poslovne sposobnosti koje su često izložene bahatosti, nasilju i kršenjima svojih ljudskih prava od strane skrbnika.

Demanti preuzmite ovdje.

Anketni upitnik Cohrane ogranka

Udruga Sjaj suradnik je Cohrane organizacije koja se bavi promocijom medicine utemeljene na dokazima. U suradnji sa Medicinskim fakultetom u Splitu, potičemo osobe s duševnim smetnjama da popune anketni upitnik o kliničkim ispitivanjima kojima se testiraju novi lijekovi i opišu kakva su njihova iskustva s kliničnim ispitivanjima u Hrvatskoj.

Upitnik je anonimno i ispunjava se online putem ove poveznice.

Izvanredna obavijest u povodu Obiteljskog zakona

Dana 12. siječnja 2015. godine Ustavni sud Republike Hrvatske rješenjem je pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Obiteljskog zakona (NN, 75/14). Tim je rješenjem privremeno obustavljeno izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju tog Obiteljskog zakona, te je određena primjena Obiteljskog zakona (NN, 6/03., 17/04., 136/04., 107/07., 57/11., 61/11. i 25/13.).

Time su van snage privremeno stavljene odredbe novog Obiteljskog zakona kojima je učinjen povijesni pomak u zaštiti ljudskih prava osoba s invaliditetom – ukidanje instituta potpunog lišenja poslovne sposobnosti, kao i što je van snage stavljen niz odredaba koje su bile namijenjene spriječavanju zloupotreba sustava skrbništva za odrasle osobe i kršenja njihovih prava, koje je zadnjih godina više puta utvrđeno i nizom presuda Europskog suda za ljudska prava negativnih za Republiku Hrvatsku. Time su, iako privremeno, suspendirana sva zakonska poboljšanja u sustavu skrbništva za odrasle osobe s invaliditetom, naročito osoba s duševnim smetnjama. 

U najvećem dijelu suspendirane regulative, naročito kada se radi o ukidanju instituta potpunog lišenja poslovne sposobnosti, zajhtjev za pokretanje ocjene ustavnosti Obiteljskog zakona podnijeli su udruga U ime obitelji” te dvoje odvjetnika iz Splita. Potpuno pogrešnom tumačenju čl. 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, suprotnom Generalnom komentaru br. 1. UN Odbora za prava osoba s invaliditetom, priklonila se i Katedra za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Udruga Sjaj nadalje će, korištenjem raspoloživih mehanizama, upozoravati tijela državne vlasti na neprihvatljivost tumačenja odredaba Konvencije o pravima osoba s invaliditetom na način da se osporava njezina temeljna vrijednost – pravo na samoodređenje osoba s invaliditetom, a u tom smislu će o novonastalom razvoju događaja po pitanju reforme sustava skrbništva za odrasle osobe obavijestiti i relevantne međunarodne institucije.

 

 

Anticipirane naredbe – brošura

Dana 1. rujna 2014. godine na snagu je stupio novi Obiteljski zakon. U povodu toga udruga Sjaj objavljuje elektroničku brošuru o novom institutu – anticipiranim naredbama. Anticipirana naredba je javnobilježnička isprava kojom davatelj može unaprijed odrediti osobe koje će brinuti o njegovoj djeci u slučaju smrti, odrediti osobe skrbnika za slučaj lišenja posovne sposobnosti odnosno osobu posebnog skrbnika za slučaj pokretanja postupka za lišenje te sposobnosti te unaprijed odlučiti o pojedinim medicinskim postupcima.

Preuzmite elektroničku brošuru

Human Rights Watch – paralelno izvješće

Međunarodna organizacija Human Rights Watch uputila je Odboru za prava osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda paralelno izvješće sa komentarima na Izvješće Vlade Republike Hrvatske o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Udruga Sjaj održala je sastanak sa predstavnicom te međunarodne organizacije u svibnju 2014. godine.

U izvješću su obrađene odredbe Konvencije koje se tiču prava na jednakost pred zakonom (poslovna sposobnost), prava na slobodu, prava na život u zajednici i prava na zdravlje.

Udruga Sjaj, među ostalime, posebno pozdravlja da je u dijelu koji se tiče prava na život u zajednici (čl. 19. Konvencije) Human Rights Watch upozorio na sada široko rasprostranjenu praksu smještaja osoba s duševnim smetnjama u udomiteljske obitelji. Tako ta međunarodna organizacija navodi:

“Zakon o socijalnoj skrbi predviđa obiteljski dom i udomiteljsku obitelj kao neinstitucionalne oblike smještaja, no na temelju vlastitog istraživanja Human Rights Watch smatra da takvi oblici mogu dovesti do institucionalizacije, ukoliko korisnici nisu smješteni prema vlastitom odabiru, zatvoreni su prema vanjskom svijetu i ograničene su interakcije između korisnika i zajednice.”

Udruga Sjaj već dugi niz godina upozorava na udomiteljstvo odraslih osoba s duševnim smetnjama i na obilježja institucionalizacije takvog modela. U ovom izvješću navodi se podatak o 272 udomiteljske obitelji za osobe s duševnim smetnjama u Hrvatskoj, što potvrđuje da se pored smještaja u ustanove socijalne skrbi radi o dominantnom obliku smještaja, dok je nesrazmjerno malen broj jedinica za organizirano stanovanje ove kategorije osoba s invaliditetom uz ograničena sredstva financiranja podređena striktnim i nefleksibilnim kriterijima za udruge pružateljice socijalnih usluga u kompetitivnim procesima. To sve upućuje da ne postoji ozbiljna politička namjera za potpuno ostvarivanje procesa deinstitucionalizacije za osobe s duševnim smetnjama, već da su intervencije radije kozmetičke prirode, s obzirom da i Human Rights Watch potpuno točno upozorava Ujedinjene narode da se u nacionalnom planu deinstitucionalizacije udomiteljstvo smatra poželjnim oblikom zbrinjavanja.

Udruga Sjaj očekuje da će Odbor za prava osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda upozoriti  Vladu Republike Hrvatske na ova pitanja te da će to biti poticaj za ozbiljne političke odluke u smjeru provođenja procesa deinstitucionalizacije osoba s duševnim smetnjama u skladu sa međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava.

Preuzmite izvješće HRW-a na engleskom jeziku

 

Standardi kvalitete socijalnih usluga

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je poziv za sudjelovanje u savjetovanju u vezi Standarda kvalitete socijalnih usluga sa smjernicama za njihovo uvođenje. Udruga Sjaj je stoga dostavila svoj primjedbe i prijedloge.

Udruga je upozorila na standarde koji se tiču zaštite od iskorištavanja i restriktivnih postupaka, pri čemu je pozvala resorno ministarstvo da standarde kvalitete uskladi sa zakonskim propisima. Nadalje, udruga je izrazila zabrinutost zbog izostanka regulative standarda vezanih uz rad korisnika kod pružatelja socijalnih usluga, zbog čega postoji opasnost od iskorištavanja korisnika.

Preuzmite prijedloge udruge Sjaj

I.M. – diskriminacija po osnovi zdravstvenog stanja

Proteklih dana, različiti mediji izvijestili su o situaciji gđe. I.M., čistačice Općinskog suda u Samoboru, kojoj je predsjednik tog suda g. Darko Župančić uručio izvanredni otkaz ugovora o radu zbog toga što nije izvršavala radne zadatke u vrijeme kada joj se pogoršalo zdravstveno stanje te je u zgradi suda pokušala samoubojstvo.

Udruga Sjaj zgrožena je ovakvim postupkom iz kojeg se potvrđuje dugogodišnja iznimno stigmatizirajuća i negativna praksa protiv radnika s duševnim smetnjama, koje se sa tržišta rada isključuje zbog njihovog zdravstvenog stanja i koje svojim poslodavcima moraju skrivati svoju bolest ako ikako žele osigurati svoju egzistenciju u Hrvatskom društvu. Da je dotična I.M. kojim slučajem mogla otići na bolovanje, a da za njezinu bolest ne sazna poslodavac, ili da je mogla reći poslodavcu za svoje probleme bez bojazni da će ostati bez posla, možda se nesretni događaj uopće ne bi niti dogodio. Duševne smetnje u Hrvatskoj tretiraju se kao krivnja oboljele osobe i osuđuju, a osobama s duševnim smetnjama ne daje se nikakva prilika za samostalnu brigu o vlastitoj egzistenciji i uključivanje u društvenu sredinu.

Udruga također ne vidi po čemu je pogoršanje zdravstvenog stanja I.M. do mjere da je pokušala samoubojstvo bilo različito od situacije nekog drugog radnika koji je u usporedivoj situaciji mogao dobiti srčani ili moždani udar, slomiti nogu ili se ozlijediti na radu, što bi ga također spriječilo u obavljanju radnih zadataka. Zbog navedenog, udruga Sjaj smatra da je predsjednik Općinskog suda u Samoboru na štetu I.M. počinio diskriminaciju po osnovi zdravstvenog stanja te je s današnjim danom uputila pritužbu Pučkoj pravobraniteljici prma odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije.