Suzbijanje korupcije

Još od 2004. godine udruga Sjaj sa pozornošću prati slučajeve sumnje na korupciju i zloupotrebu u sustavu skrbništva za odrasle osobe. To se posebno odnosi na situacije kada skrbnik, zloupotrijebivši svoj položaj, ostvari protupravnu imovinsku korist za sebe i za sebi bliske osobe na teret imovine štićenika lišenog poslovne sposobnosti koji često bude smješten u ustanovu socijalne skrbi; takve radnje mogu biti opravdane propustom ili čak namjernim sudjelovanjem djelatnika centara za socijalnu skrb. Žrtve ovakvih postupaka ne moraju biti samo osobe s duševnim smetnjama, već i osobe s drugim oblicima invaliditeta kao i starije osobe.

Udruga Sjaj još od 2008. godine posebno prati razvoj slučaja koji je trenutno u istrazi, a o njemu su pisali i brojni mediji. Tu postoji sumnja da su odgovorne osobe počinile kaznena djela protiv službene dužnosti i zlouporabe povjerenja na štetu štićenika koji je potpuno lišen poslovne sposobnosti i smješten u dom socijalne skrbi. On se početkom 2008. godine osobno požalio tadašnjem Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi da pored štednog računa s visokim ulozima te vrijednih nekretnina u domu socijalne skrbi nema novaca niti za kutiju cigareta.

Kada skrbnik zloupotrijebi svoje ovlasti da bi stekao protupravnu imovinsku korist na teret štićenika tada se radi o kaznenom djelu zlouporabe povjerenja iz čl. 227. st. 2. Kazenog zakona za koje je zapriječena kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine. Takva kaznena djela rijetko se i teško otkrivaju zato što osobe lišene poslovne sposobnosti i smještene u dom socijalne skrbi ili u udomiteljsku obitelj često uopće nisu upoznate što se dešava s njihovom imovinom, udaljene su iz svojih kuća ili stanova, nisu posjećivane od svojih skrbnika/socijalnih radnika niti imaju pravo na uvid u dokumentaciju koja se o njima vodi. Počinitelji kaznenog djela mogu biti članovi obitelji, ali i druge osobe, kao i socijalni radnici koji su neposredno skrbnici svojim štićenicima ili liječnici psihijatri ako su skrbnici svojim pacijentima.

Ako je kazneno djelo zlouporabe povjerenja počinjeno uz suradnju sa državnim službenikom iz centra za socijalnu skrb ili pravosuđa, tada se može raditi i o težem kaznenom djelu zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 2. Kaznenog zakona za što je zapriječena kazna zatvora od jedne do pet godina.

Osobe s duševnim smetnjama koje zbog pogoršanja svoje bolesti često posjećuju psihijatrijske ustanove posebno su osjetljive na lišenje poslovne sposobnosti, s obzirom da zdravstvene ustanove najčešće obavješćuju centre za socijalnu skrb da je neku osobu potrebno lišiti poslovne sposobnosti. Za očuvanje poslovne sposobnosti nužno je da svaka osoba bude kritična prema svojoj bolesti (da priznaje da je bolesna i da se prema tome kritički odnosi), da redovito uzima propisanu terapiju i obavlja uredne periodične liječničke kontrole. Ovdje pronađite publikaciju Poslovna sposobnost je pravo na život – praktični vodič za očuvanje poslovne sposobnosti.

Svatko tko smatra da je postupcima skrbnika ili drugih odgovornih osoba bio oštećen za pokretnu ili nepokretnu imovinu, ima pravo – bez obzira da li je lišen poslovne sposobnosti – podnijeti kaznenu prijavu mjesno nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu, odnosno Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta ako se radi o djelu povezanom sa korupcijom ili je djelo u dogovoru počinila grupa ljudi.

Udruga Sjaj podnijet će po službenoj dužnosti kaznenu prijavu nekoj od navedenih tijela kaznenog progona ukoliko joj se dostave informacije o počinjenju opisanih kaznenih djela na štetu osoba s duševnim smetnjama koje su lišene poslovne sposobnosti pa čak i ako su takve informacije dostavljene anonimno i/ili putem elektroničke pošte.

Osobe s duševnim smetnjama koje su lišene poslovne sposobnosti i sumnjaju da su na njihovu štetu počinjena opisana kaznena djela mogu se obratiti udruzi Sjaj radi pravne zaštite.