Koalicija

U nastojanju da se prava osoba s invaliditetom u RH zaštite u skladu s najvišim demokratskim standardima i načelima koje je naša zemlja usvojila, te uvažavajući sljedeće činjenice:

  • da je socijalna pravda jedna od temeljnih vrednota ustavnog poretka u RH, da se Ustavom jamči ravnopravnost svih građana/ki, kao i njihova jednakost pred zakonom
  • da je Ustavom zajamčena sloboda kretanja, kao i sloboda odabira mjesta i načina života za sve hrvatske građane/ke,
  • da je RH bila jedna od prvih država u svijetu koja je usvojila i ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (2007.)
  • da je RH u procesu pristupanja EU potpisala Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju između RH i EU (2007.)
  • da su osobe s invaliditetom podložne socijalnom isključivanju daleko češće od ostalih građana/ki, te da su među osobama s invaliditetom osobe s intelektualnim teškoćama i psihičkim smetnjama najčešće podložne i institucionalizaciji što predstavlja njihovo fizičko uklanjanje iz zajednice,

mi, članice ove Koalicije, zahtijevamo da se pristupi punoj implementaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i da se omogući ravnopravno uključivanje osoba s invaliditetom u društvo.

Marginalizacija i isključivanje posebno dolazi do izražaja u brojnim institucijama za stacionarni smještaj i nedostatku službi podrške koje bi osobama s invaliditetom omogućile ravnopravan život u zajednici. Ogromna većina osoba s invaliditetom nema adekvatnu materijalnu i drugu podršku za neovisan život u zajednici, a skoro 8000 ljudi živi u institucijama, segregirani od društva i zajednice.

Obraćamo se svima koji donose političke odluke o životu osoba s invaliditetom sa zahtjevom da se ovakva praksa zaustavi kroz investicije u razvoj alternativa za život u zajednici. Zahtijevamo da se poštuje ljudsko dostojanstvo, osigura ravnopravan položaj i zaštite ljudska prava svih osoba s invaliditetom.

Stoga, ova Koalicija, posebno zahtijeva punu provedbu Članka 19. Neovisno življenje i uključenost u zajednicu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, kako glasi: Zakonom osigurati praktičnu i djelotvornu mogućnost da osobe s invaliditetom:

  1. odaberu svoje mjesto boravka, gdje i s kim će živjeti, na ravnopravnoj osnovi s drugima, te da nisu obvezne živjeti bilo kojim nametnutim načinom života;
  2. dobiju pristup širokom rasponu usluga koje će im omogućiti život i uključenost u zajednicu te spriječiti njihovu izolaciju ili segregaciju iz zajednice;
  3. dobiju pristup i mogućnost zadovoljavanja vlastitih potreba kroz usluge, objekte i prostore namijenjene općoj populaciji.

Ispunjavanje ovih zahtjeva, odnosno puna provedba članka 19. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, jedini je način za postizanje stvarne ravnopravnosti osoba s invaliditetom u društvu.

Članice Koalicije za život u zajednici su:
1. Udruga za promicanje inkluzije
2. Udruga za samozastupanje
3. Sjaj – udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama
4. Udruga „Puž“
5. Centar za ljudska prava
6. Udruga „Dodir“
7. Hrvatski savez slijepih
8. Udruga za promicanje istih mogućnosti UPIM