Praksa

Kako se udruga Sjaj bavi strateškom litigacijom za zagovaranje pozitivnih promjena u zakonodavstvu i praksi spram osoba s duševnim smetnjama, to odabiremo rad na onim slučajevima pojedinaca kada rješenje njihovog predmeta može imati multiplikacijski učinak i na druge usporedive situacije. S obzirom da nam je želja da se što veći broj građana informira o svojim pravima, a jednako tako da se i stručnjaci koji se bave osobama s duševnim smetnjama upoznaju sa zakonitim načinima postupanja, putem naše web stranice redovito objavljujemo odluke državnih tijela, pravobranitelja i sudova u strateški važnim slučajevima.

Svi primjeri su stvarni, doneseni od nadležnih državnih tijela, pravobranitelja i sudova, s time da su identitet i adrese stranaka na kojih se slučaj odnosi (osim naziva državnih tijela) anonimizirani sukladno Uputama o anonimizaciji sudskih odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Nisu dopušteni komentari na nepravomoćne sudske odluke i svaki komentar postavljen na takve odluke udruga će suspendirati do pravomoćnosti.

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju – Hrvatski zavod za zapošljavanje – povreda prava na podnošenje žalbe – 28.2.2012.

Stranci M.R., VSS, u invalidskoj mirovini zbog profesionalne nesposobnosti za rad nastale zbog duševne bolesti, Hrvatski zavod za zapošljavanje donio je Mišljenje o preostaloj radnoj sposobnosti kojim je praktički zaključeno da M.R. nije sposobna za obavljanje bilo koje vrste posla i preporučeno joj da svoja prava regulira putem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Na to se mišljenje, s obzirom da ono nije bilo doneseno sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, M.R. nije mogla žaliti pa joj je slijedom toga povrijeđeno ustavno pravo na žalbu protiv pojedinačnog akta tijela državne uprave.

Preporuka Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Središnjoj službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.