Suradnja sa Hrvatskom zajednicom tehničke kulture

Danas je udruga Sjaj dodijelila zahvalnicu Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, koju su preuzeli predsjednik prof. dr. sc. Ante Markotić, tajnica gđa. Zdenka Terek te informatički edukator g. Bojan Floriani. Naime, ljubaznošću Hrvatske zajednice tehničke kulture članovi i korisnici udruge Sjaj educirani su o osnovama korištenja računala te je dvoje polaznika prošlo i ECDL tečaj. Udruga Sjaj je stoga u svojim prostorijama organizirala svečanost uručenja zahvalnice.

Ova filantropska suradnja udruge Sjaj i Hrvatske zajednice tehničke kulture primjer je dobre prakse, s obzirom da su naši članovi i korisnici imali priliku steći obrazovanje u ustanovi koja je namijenjena i otvorena za opću populaciju pa je ta suradnja ujedno odgovarala i principima socijalne inkluzije koje promiče i Konvencija o pravima osoba s invaliditetom.