Zakon o životnom partnerstvu

Dana 4. studenog 2013. godine Ministarstvo uprave u javnu raspravu je uputilo prijedlog Zakona o životnom partnerstvu kojim se namjerava proširiti opseg prava istospolnih parova. S obzirom da se odredbom iz čl. 69. st. 1. prijedloga Zakona o životnom partnerstvu zadire u skrbničku zaštitu osoba bez poslovne sposobnosti za donošenje odluka o zdravlju, udruga Sjaj je pored načelnih uputila i konkretnu primjedbu te zatražila da se navedena odredba briše iz prijedloga Zakona kao nesukladna s Ustavom Republike Hrvatske i UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Preuzmite komentare udruge Sjaj