Odlučivanje o zdravlju po Zakonu o životnom partnerstvu

Udruga Sjaj sudjelovala je putem javne rasprave u izradi prijedloga Zakona o životnom partnerstvu kada je predložila da se izostavi odredba kojom je propisano da se životni partneri smatraju zakonskim zastupnicima u smislu posebnog zakona o zaštiti prava pacijenata. Tadašnje prijedloge udruge Sjaj preuzmite ovdje. Dana 5. prosinca 2013. godine Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom upozorila je Ministarstvo uprave da takva odredba nije u skladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata koji ne poznaje institut da bračni drugovi budu zakonski zastupnici jedni drugima u svrhu donošenja odluka o zdravlju te da nije niti u skladu sa ustavnim jamstvom na nepovredivost čovjekove osobnosti i osobnog života. Pravobraniteljica je, nadalje, predložila da se propiše da se odredbe Zakona o zaštiti prava pacijenata primjenjuju na životne partnere na način kako se primjenjuju na bračne drugove.

Dana 10. prosinca 2013. Ministarstvo uprave obavijestilo je kako prihvaća prijedloge udruge Sjaj i Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Međutim, s današnjim danom Vlada Republike Hrvatske uputila je u saborsku proceduru prijedlog Zakona u životnom partnerstvu iz kojeg je vidljivo da je samo promijenjen izričaj, ali da je smisao ostao isti, s obzirom da odredba u čl. 67. st. 1. prijedloga glasi:

“Životni partneri imaju pravo odlučivati u ime svog životnog partnera u svrhu posebnog zakona o zaštiti prava pacijenata”.

Time nije nastupila nikakva promjena, a napose nije prihvaćena preporuka Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom jer je odredba trebala drugačije glasiti. Uveden je potpuno novi institut kojim se automatizmom daje ovlast životinim partnerima da jedni o drugima donose odluke u svrhu Zakona o zaštiti prava pacijenata bez da je propisano u kojim okolnostima je takvo odlučivanje moguće i bez ikakvog prethodnog sudskog (lišenje poslovne sposobnosti) i upravnog (imenovanje skrbnika) postupka u kojem osobe o kojima se postupak vodi imaju određena procesna jamstva za zaštitu svojih prava. I dok iz prijedloga Obiteljskog zakona proizlazi da će građani koji nemaju poslovnu sposobnost za donošenje odluka o zdravlju u slučaju, npr., prekida mjera za održavanje na životu imati pravo na sudsku zaštitu u postupcima pred nadležnim Županijskim sudom i Vrhovnim sudom Republike Hrvatske u drugom stupnju, osobe koje sklope životno partnerstvo po automatizmu će ovisiti o svojim životnim partnerima za donošenje takvih odluka!

Kako smo ranije već i naznačili Ministarstvu uprave, a isto je potvrdila i Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Zakon o zaštiti prava pacijenata ne poznaje institut da je bračni drug zakonski zastupnik (skrbnik) prema automatizmu i jednako tako nije poznat niti institut odlučivanja u ime bračnog druga. Iz navedenih izmjena proizlazi da predlagatelj ne razumije reguliranu materiju jer zakonski zastupnik (skrbnik) ima ovlast odlučivanja u ime štićenika, pa se promjenom izričaja nije ništa promijenilo u samom smislu odredbe.

Da je Ministarstvo uprave prihvatilo prijedlog Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, životni partneri bili bi izjednačeni sa bračnim drugovima samo u dijelu koji se odnosi na pravo uvida u medicinsku dokumentaciju nakon smrti pacijenta. U svim preostalim odredbama tog Zakona, njegova primjena ne ovisi o bračnom statusu, što je i logično jer se radi o pravima koje se tiču pojedinca i koja ne prestaju činom sklapanja braka. Jednako tako, pravo svake osobe na nepovredivost osobnosti i osobnog života ne smije prestati sklapanjem životnog partnerstva.

I čak uz to što je sustav zamjenskog odlučivanja protivan i Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, dok god on postoji u zakonodavstvu svim građanima trebaju pripadati jednaka jamstva na zaštitu prava pa su predloženim Zakonom o životnom partnerstvu, koji je u osnovi zakon koji jamči zaštitu ljudskog prava na jednakost, upravo pojedinci dovedeni u nejednak položaj jer za razliku od prava na osobnost i osobni život kojeg imaju bračni drugovi, životni partneri isto pravo neće imati i odluke o njihovom zdravlju za slučaj da ih ne mogu sami donijeti, donosit će njihovi životni partneri bez ikakve sudske zaštite!

Udruga Sjaj će stoga nastaviti sa inicijativom u parlamentarnoj proceduri da se amandmanom uredi odredba iz čl. 67 st. 1. predloženog zakona na način da ista glasi:

“Životni partneri imaju jednaka prava kao i bračni drugovi u smislu posebnog zakona o zaštiti prava pacijenata.”