Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Udruga Sjaj uputila je Ministarstvu socijalne politike i mladih načelne primjedbe na nacrt Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga. Udruga smatra da je predloženi propis previše normiran i nefleksibilan te da neće omogućiti razvoj socijalnih usluga u procesu deinstitucionalizacije, s obzirom da destimulativno djeluje na udruge kao pružatelje socijalnih usluga. Nadalje, udruga je upozorila na činjenicu da nedostaje bilo kakav održivi model predviđen za korištenje imovine korisnika u sustavu socijalne skrbi, koji se putem sustava skrbništva za odrasle osobe godinama osiromašuju i čine potpuno ovisnima o sustavu socijalne skrbi na teret Republike Hrvatske.

Preuzmite komentare udruge Sjaj