Konferencija “Socijalne determinante mentalnog zdravlja”

U Splitu je između 14. i 16. lipnja 2012. održana međunarodna konferencija s naslovom “Od individualne do društvene odgovornosti – socijalne determinante mentalnog zdravlja” u organizaciji Europske organizacije za duševno zdravlje (Mental Health Europe) i Hrvatske udruge za psihosocijalno zdravlje – Sto koluri iz Splita.

Na konferenciji je sudjelovao koordinator Kristijan Grđan koji je u plenarnom dijelu konferencije govorio o promjeni paradigme prema osobama s duševnim smetnjama koja se sastoji od prelaska iz medikalizacijskog u socijalni model, te istaknuo tri najvažnija problema s kojima se te osobe susreću u Europi – lišenje poslovne sposobnosti, institucionalizacija i diskriminacija u području rada. Uz njega, na konferenciji je sudjelovao i programski suradnik Mario Perčin koji je na okruglom stolu o međugeneracijskoj solidarnosti u području mentalnog zdravlja govorio iz perspektive osoba s duševnim smetnjama.

Više o koferenciji

Dana 16. lipnja 2012. održana je i Izborna skupština Europske organizacije za duševno zdravlje te je koordinator Kristijan Grđan odabran u Upravni odbor te međunarodne organizacije u mandatu od 2012.-2015.