Preminuo dr. Thomas Szasz

Thomas Szasz, psihijatar koji je knjigom s naslovom „Mit duševne bolesti“ objavljenom 1961. godine propitao legitimitet svoje struke i postavio intelektualne osnove za generacije kriticizma te razvoj pokreta psihijatrijskih pacijenata i aktivista, čime je stekao i brojne neprijatelje među svojim kolegama psihijatrima, preminuo je New Yorku u dobi od 92 godine, kako prenosi New York Times.

Nastavi čitati

Konferencija “Socijalne determinante mentalnog zdravlja”

U Splitu je između 14. i 16. lipnja 2012. održana međunarodna konferencija s naslovom “Od individualne do društvene odgovornosti – socijalne determinante mentalnog zdravlja” u organizaciji Europske organizacije za duševno zdravlje (Mental Health Europe) i Hrvatske udruge za psihosocijalno zdravlje – Sto koluri iz Splita.

Na konferenciji je sudjelovao koordinator Kristijan Grđan koji je u plenarnom dijelu konferencije govorio o promjeni paradigme prema osobama s duševnim smetnjama koja se sastoji od prelaska iz medikalizacijskog u socijalni model, te istaknuo tri najvažnija problema s kojima se te osobe susreću u Europi – lišenje poslovne sposobnosti, institucionalizacija i diskriminacija u području rada. Uz njega, na konferenciji je sudjelovao i programski suradnik Mario Perčin koji je na okruglom stolu o međugeneracijskoj solidarnosti u području mentalnog zdravlja govorio iz perspektive osoba s duševnim smetnjama.

Više o koferenciji

Dana 16. lipnja 2012. održana je i Izborna skupština Europske organizacije za duševno zdravlje te je koordinator Kristijan Grđan odabran u Upravni odbor te međunarodne organizacije u mandatu od 2012.-2015.

Preminuo John McCarthy

Udruga Sjaj je sa žaljenjem primila vijest da je jutros u 61. godini života preminuo John McCarthy, idejni začetnik manifestacije “Mad Pride”, aktivist za ljudska prava te član Upravnog odbora Svjetske mreže korisnika i preživjelih u psihijatriji. Zalaganje Johna McCarthya i javne aktivnosti organizacije MindFreedom kojoj je pripadao, potaknulo je udrugu Sjaj za organizaciju prve manifestacije “Ludi Pride 2007” u suradnji sa Centrom za mirovne studije. Svake godine nadalje udruga Sjaj nastavila je održavati istoimenu manifestaciju u povodu obilježavanja Svjetskog dana duševnog zdravlja sa ciljem suzbijanja društvene stigme usmjerene protiv osoba s duševnim smetnjama.

Sjećanje na Johna McCarthya.