Komunikacija u predmetu X protiv Hrvatske

Europska organizacija za duševno zdravlje i udruga Sjaj uputile su danas Odboru ministara Vijeća Europe komunikaciju u predmetu X protiv Hrvatske, komentirajući Akcijski plan koji je o izvršenju te odluke Europskog suda za ljudska prava uputila Vlada Republike Hrvatske.

Podsjećamo, Europski sud za ljudska prava utvrdio je u predmetu X protiv Hrvatske povredu čl. 8. Konvencije zbog propusta države da osigura pravo na poštivanje podnositeljičinog privatnog i obiteljskog života. Kršenje prava rezultat je činjenice da je podnositeljica, koja je bila sudski lišena svoje poslovne sposobnosti, bila isključena iz postupaka koji su doveli do posvojenja njezine kćeri.

Na temelju pravila Odbora ministara Vijeća Europe, Europska organizacija za duševno zdravlje i udruga Sjaj reagirale su pred tim tijelom na navode Vlade Republike Hrvatske i sugerirale da se nastavi nadzor nad izvršenjem odluke u predmetu X protiv Hrvatske, pri čemu su također naglasile da hrvatskom zakonodavcu valja sugerirati odgovarajuće promjene Obiteljskog zakona kako bi se sudjelovanje svih roditelja u postupcima posvajanja njihove djece omogućilo bez obzira na ograničenje poslovne sposobnosti.

Preuzmite prijevod komunikacije na hrvatski jezik

Preuzmite komunikaciju u izvornom obliku