Preporuka Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom izdala je nadležnim tijelima preporuku da podrže rad udruge Sjaj, koja kako Pravobraniteljica navodi …prednjači u pružanju pravne pomoći i savjetovanja osobama s duševnim smetnjama i istovremeno je iznimno aktivna u zagovaranju njihovih prava u svim područjima života kao i u upozoravanju javnosti i nadležnih tijela na njihova kršenja.”

Pravobraniteljica je navela da “U svim aktivnostima koje provodi Udruga Sjaj ima potporu Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom s kojim tijesno surađuje kao i s mnogim međunarodnim dionicima na području zaštite i promicanja prava osoba s psihosocijalnim invaliditetom.”

Dajući svoju podršku aktivnostima udruge Sjaj i preporučivši nadležnim tijelima da u okviru svojih mogućnosti poduzmu sve što je potrebno kako bi se te aktivnosti nastavile i unaprijedile, Pravobraniteljica je istaknula: “Slijedom navedenog možemo zaključiti da je višegodišnji rad Udruge Sjaj znatno doprinio promjeni negativnih trendova na području zaštite osoba s duševnim smetnjama i zagovaranja njihovih prava čime se ujedno doprinosi ostvarenju međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske na području zaštite prava i povećanja kvalitete života osoba s psiho-socijalnim invaliditetom.”

Udruga Sjaj iznimno je ponosna na priznanju koje joj je dala Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. To je prvo priznanje od strane jedne državne institucije udruzi Sjaj za kontinuirano zalaganje za prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj, što daje posebno obilježje našem predanom i višegodišnjem radu.