Obavijest

Zbog povećanog obima različitih aktivnosti koje udruga provodi kao i većeg broja korisnika koji su se do sada udruzi obratili za podršku, u periodu od 3. prosinca 2012. do 15. siječnja 2013. godine nećemo uzimati u rad nove korisnike.

Zahvaljujemo na razumijevanju!