5. Cochrane simpozij

Dana 20. travnja 2013. godine u Splitu je održan 5. Cochrane simpozij. Hrvatska Cochrane mreža kao ogranak svjetske kolaboracije je neprofitna organizacija koja promiče medicinu utemeljenu na dokazima, a osnovana je pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Udruga Sjaj je početkom 2013. stupila u suradnju sa tom organizacijom kako bi se odabrali stručni članci iz svjetske znanstvene literature sa područja psihijatrije koji će se prevesti na hrvatski jezik i učiniti dostupnima hrvatskoj stručnoj i široj javnosti. Na simpoziju je ispred udruge Sjaj sudjelovala koordinatorica Zrinka Perčin te predstavila rad udruge Sjaj i opisala probleme s kojima se osobe s duševnim smetnjama susreću u sustavu zdravstvene zaštite.

Zrinka 1 Zrinka 2

Zrinka 3