Etika u psihijatriji – prihvaćena inicijativa udruge Sjaj

Dana 9. listopada 2012. godine udruga Sjaj uputila je predstavku Ministarstvu zdravlja sa prijedlogom da se donese kodeks ponašanja za liječnike psihijatre o suzdržanosti pri javnim nastupima, a ponukana učestalim medijskim nastupima liječnika psihijatara u vezi različitih društvenih tema i posebno kaznenih postupaka vezanih uz počinitelje teških kaznenih djela što je imalo stigmatizirajuće posljedice na sve osobe s duševnim smetnjama u Hrvatskoj.

Udruga Sjaj zaprimila je očitovanje Ministarstva zdravlja čije je Povjerenstvo za psihijatriju odlučilo uputiti prijedlog Hrvatskom psihijatrijskom društvu da u svoj etički kodeks ugradi odredbe kojima bi se spriječila ili barem umanjila šteta od istupa psihijatara u medijima.

Očekujemo da će Hrvatsko psihijatrijsko društvo u skorijem roku donijeti izmjene svojeg etičkog kodeksa te da će se liječnici psihijatri pridržavati tog kodeksa sa ciljem zaštite interesa osoba s duševnim smetnjama i ugleda svoje struke.

Preuzmite odgovor Ministarstva zdravlja