Rasprava o Zakonu o udrugama

Koordinator udruge Sjaj g. Kristijan Grđan sudjelovao je danas na sastanku kojeg je organizirala Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u vezi nacrta prijedloga Zakona o udrugama. Zakonu su prisustvovali predstavnici Ministarstva uprave, Ureda za udruge, Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH), Hrvatski savez slijepih i Hrvatske udruge tetraplegičara i paraplegičara.

Udruga Sjaj se u raspravi osvrnula na komentar predstavika Ureda za udruge da među udrugama nije moguće postići konsenzus oko pojedinih pitanja, a posebice vezano uz sudjelovanje osoba lišenih poslovne sposobnosti te istaknula da je Republika Hrvatska dužna poštivati i provoditi Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i neovisno o tome kakve stavove imaju udruge i naglasila da su to poštivanje i provedba dio političke odgovornosti Vlade Republike Hrvatske.

Udruga Sjaj je ponovila ranije izrečene primjedbe na odredbe prijedloga Zakona koje ograničavaju djelovanje punoljetnih osoba u udrugama ako su one lišene poslovne sposobnosti te upozorila na potrebu sa usklađivanjem sa čl. 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. S obzirom i na čl. 29a) iste Konvencije, udruga je istaknua da pravo na udruživanje proizlazi iz prava na političku participaciju te da sukladno reformi biračkog zakonodavstva kojom je omogućeno aktivno pravo glasa osobama lišenim poslovne sposobnosti, sudjelovanje u radu udruga također ne bi trebalo ograničiti lišenjem poslovne sposobnosti. Udruga je upozorila i na činjenicu da uvjetovanje sudjelovanja (osnivanje udruge i odlučivanje u upravnim tijelima) osoba lišenih poslovne sposobnosti prethodnim odlukama skrbnika ne sprječava moguće zloupotrebe već, naprotiv, dovodi do mogućnost da skrbnik koji ima više štićenika u njihovo ime sam osnuje i upravlja udrugom. S obzirom na trenutnu javnu raspravu o promjenama Obiteljskog zakona kojom se predlaže i djelomična reforma sustava skrbništva za odrasle osobe, odlučeno je da će se pričekati kako će zakonodavac regulirati to područje slijedom čega će se i doraditi prijedlog Zakona o udrugama, s obzirom da zakondavac predviđa dva čitanja pred Hrvatskim saborom.

Udruga Sjaj nije podržala prijedlog preostalih udruga osoba s invalditetom da se Zakonom o udrugama poveća broj osnivača na 9 osoba u odnosu na dosadašnje rješenje od 3 osnivača. Naime, predlagateljice su navele da se u praksi dešava osnivanje udruga među članovima obitelji i da su moguće manipulacije u vidu primanja državnih sredstava, no udruga Sjaj ne vidi kako se manipulacije mogu izbjeći i većim brojem osnivača te smatra da financiranje udruga iz državnog proračuna treba regulirati posebnim propisom. Nadalje povećanje broja osnivača znatno bi otežalo osnivanje udruga osoba s duševnim smetnjama u manjim sredinama, jer zbog društvene stigme u takvim sredinama gotovo da nema povezanosti među tim osobama i bilo bi iznimno teško pronaći potreban broj osnivača osim da se posegne za manipulacijom, što bi bilo potpuno protivno svrsi Zakona.

Nadalje, udruga nije podržala prijedloge SOIH-a da se udruge zakonom obavežu na osnivanje točno određenih upravnih tijela (Upravni odbor, Nadzorni odbor, Izvršni odbor i dr.), da su udruge obavezne razdvojiti izvršne od upravnih funkcija te da su dužne u registru članova navoditi OIB svojih članova, te je prihvatila obrazloženje predstavnika Ministarstva uprave i Ureda za udruge da nema smisla na ovaj način ograničavati rad udruga čije je djelovanje predmet privatnog prava.

Na sastanku su istaknuti i drugi problemi i prijedlozi, ponajviše vezani uz financiranje udruga iz državnog proračuna, o čemu se udruga Sjaj nije očitovala. Nadalje će udruga sudjelovati u javnoj raspravi kao i saborskoj proceduri za donošenje Zakona o udrugama sa ciljem poboljšanja u okviru čl. 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom – poslovna sposobnost.