Inkluzivni dodatak i prava iz socijalne skrbi

Na poziv potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice socijalne politike i mladih gđe. Milanke Opačić, koordinator Kristijan Grđan nazočio je sastanku u Ministarstvu socijalne politike i mladih u vezi prijedloga Zakona o inkluzivnom dodatku kojim bi se pojedina socijalna prava kao i dio prava vezanog uz dječji doplatak objedinila u pravo na inkluzivni dodatak prema novom propisu.

Ministrica Milanka Opačić izložila je probleme uz donošenje novog zakona, koji su s obzirom na njegovu svrhu izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom suočeni sa velikim financijskim preprekama te ukazala da bi reformom socijalnih naknada došlo do ukidanja prava za najmanje 29.000 korisnika. Slijedom navedenog, ministrica iskazala je odluku o suspenziji procesa donošenja novog propisa dok se ne stvore potrebni preduvjeti za njegovu provedbu.

Uz druge organizacije civilnog društva, udruga Sjaj prihvatila je odluku Ministarstva socijalne politike i mladih s obzirom na gospodarsku situaciju u Republici Hrvatskoj. Smanjenje socijalnih prava osobama s invaliditetom nije cilj koji se želio postići donošenjem Zakona o inkluzivnom dodatku, jer ih se time izlaže većem siromaštvu, pa je sugerirano da se u daljnjem radu nastoji pronaći rješenje koje inkluzivni dodatak neće vezivati uz sustav socijalne skrbi. Udruga Sjaj istaknula je da su postojeće naknade u sustavu socijalne skrbi ispod relativne linije siromaštva, što je protivno Europskoj socijalnoj povelji te je, prije svega, potrebno omogućiti da osobe s invaliditetom nisu izložene siromaštvu da bi im se nad time pružila potpora radi osiguranja jednakih mogućnosti.

Udruga Sjaj vjeruje kako Ministarstvo socijalne politike i mladih neće zaustaviti proces reforme bez obzira na nedonošenje zakona te da će nastojati, reformom sustava vještačenja radi ostvarivanja prava po osnovi invaliditeta (osnivanje jedinstvenog tijela vještačenja) i povezivanjem drugih resora, pronaći načina da u skladu sa gospodarskom situacijom omogući izjednačavanje prava osoba s invaliditetom, a time i osoba s duševnim smetnjama u Hrvatskoj.