Zakonska diskriminacija osoba s duševnim smetnjama

S današnjim danom Vlada Republike Hrvatske uputila je u saborsku proceduru prijedlog Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, s konačnim prijedlogom Zakona.

U predloženom čl. 56. st. 3. al. 4. propisano je da se državna imovina može darovati, među ostalim i za svrhu “provođenja programa deinstitucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama”. Udruga Sjaj iznimno je razočarana da je u procesu deinstitucionalizacije koji je potpuo neadekvatan za osobe s duševnim smetnjama, diskriminatoran i protivan Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, namjera Vlade Republike Hrvatske naglasiti diskriminaciju u postojećem zakonskom prijedlogu i potpuno isključiti mogućnost da se državna imovina daruje za programe deinstitucionalizacije osoba s duševnim smetnjama.

Osobe s duševnim smetnjama davale su (svojom voljom, voljom svojih skrbnika ili silom zakona) Republici Hrvatskoj imovinu, a čak niti ta imovina neće moći biti iskorištena za njihovu deinstitucionalizaciju. Jedino čemu se osobe s duševnim smetnjama koje trebaju pomoć sustava socijalne skrbi mogu nadati jest, eventualno, smještaj u udomiteljskim obiteljima u ruralnim sredinama, kakvu mjeru je Vlada Republike Hrvatske prioritetno predvidjela za tu kategoriju osoba s invaliditetom.

Međunarodna organizacija “Human Rights Watch” upozorila je upravo pri ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju da iako je pokrenut proces deinstitucionalizacije da nisu poduzete sveobuhvatne mjere namijenjene rješavanju tisuća ljudi smještenih u instituciji. U Republici Hrvatskoj, pored 3.000 ljudi smještenih u državnim domovima socijalne skrbi za psihički bolesne odrasle osobe, manje od njih 50 uspjelo je državnim mjerama ostvariti pravo na život u zajednici. Namjera Vlade Republike Hrvatske da ograniči korištenje državne imovine samo na jednu kategoriju osoba s invaliditetom pokazatelj je izravne diskriminacije osoba s duševnim smetnjama, kao i drugih institucionaliziranih osoba s invaliditetom. Na žalost, mora se konstatirati kako je potpuno jasno da je u pristupnom procesu Europskoj uniji Republika Hrvatska barem deklarativno priznavala prava osoba s duševnim smetnjama kao osoba s invaliditetom, a da sada po ulasku u EU čak izostaje i deklarativna podrška.

Udruga Sjaj uputila je putem Ministarstva socijalne politike i mladih prijedlog da Vlada Republike Hrvatske na postojeći tekst predloženog zakona stavi amandman kojim bi se darovanje državne imovine omogućilo za programe deinstitucionalizacije svih osoba s invaliditetom.

Preuzmite dopis Ministarstvu socijalne politike i mladih