Strategija za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti

Vlada Republike Hrvatske uputila je poziv zainteresiranoj javnosti za sudjelovanje u internetskom savjetovanju povodom Nacrta prijedloga Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. – 2020.).

U skladu s pozivom, udruga Sjaj dostavila je danas Vladi Republike Hrvatske svoje komentare. Generalno, udruga ističe važnost da Republika Hrvatska ratificira revidiranu Europsku socijalnu povelju, koju je potpisala još 2006. godine. Naime, Republika Hrvatska je ratificirala tu Povelju iz 1961. godine, međutim nije nikada ratificirala revidiranu verziju Povelje iz 1996. godine kojom se jamči širi opseg socijalnih prava građanima u skladu sa društvenim promjenama koje su nastupile protokom vremena. Stoga smo predložili Vladi Republike Hrvatske da među strateške prioritete navedene Strategije uvrsti i ratifikaciju revidirane Povelje.

Nadalje, specifično se udruga Sjaj osvrnula na pitanja obrazovanja i cjeloživotnog učenja, zapošljavanja i pristupa zapošljavanju, pristupa socijalnim naknadama i uslugama, pristupa zdravstvenom sustavu i dugotrajnoj skrbi, regionalnog pristupa borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti te europskih i međunarodnih obaveza.

Preuzmite komentare na prijedlog Strategije.