Nacionalna strategija za prava djece

U okviru javne rasprave o nacrtu prijedloga Nacionalne strategije za prava djece od 2014. do 2020. godine udruga Sjaj uputila je Ministarstvu socijalne politike i mladih svoje komentare i prijedloge.

Udruga izražava zabrinutost stanjem psihijatrijske zdravstvene zaštite djece u Hrvatskoj te ukazuje na probleme s kojima se susreću djeca u sustavu zdravstvene zaštite, a koji proizlaze iz nedostataka na razini organizacije psihijatrijske pomoći. Naime, zbog nedostatka specijalista dječje psihijatrije te nedostataka stručne prirode i standarda psihijatrijske zdravstvene zaštite, djeca nemaju jednake mogućnosti kao i odrasle osobe za liječenje duševnih bolesti, a udruga Sjaj susretala se sa različitim primjerima kršenja prava djece na zdravlje. Nije rijetkost da upravo iz ovih razloga, odgovarajuću psihijatrijsku zdravstvenu zaštitu osoba može ostvariti tek nakon što stekne punoljetnost i počne koristiti usluge javnog zdravstva namijenjene odraslim osobama, iako su se problemi duševnog zdravlja kod tih osoba javljali od ranog djetinjstva.

Stoga udruga očekuje da će Republika Hrvatska pored planiranih mjera organizacije zaštite mentalnog zdravlja na primarnoj razini zdravstvene zaštite, razvoja multidisciplinarnih timova podrške za djecu te suzbijanja stigme, ozbiljno poraditi na poticajnim mjerama za povećanje broja specijalista dječje psihijatrije i na jačanju standarda psihijatrijske prakse za djecu.

Preuzmite prijedloge udruge Sjaj