Izrada Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

U tijeku je izrada novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom koju pokreće Ministarstvo rada i mirovinskog sustava te je udruga Sjaj uključena u rad Radne skupine koja će u doglednom roku izraditi prijedlog tog zakonskog propisa.

U cilju transparentnosti i konzultacija sa populacijom osoba s duševnim smetnjama (psihosocijalnim invaliditetom) te članovima njihovih obitelji, udruga Sjaj objavljivat će informacije o tijeku izrade ovog propisa. Udruga Sjaj je s današnjim danom dostavila Radnoj skupini resornog ministarstva mišljenje i prijedloge u vezi sadržaja Zakona, koje objavljujemo te Vas potičemo na komentare. Na žalost, nismo s Vama u mogućnosti podijeliti osnovne teze izrade novog Zakona jer je riječ tek o radnom materijalu, ali zato s Vama želimo podijeliti prijedloge koje smo uputili Radnoj skupini iz kojih je vidljivo kakve stavove je zauzela i za koje principe će se zalagati udruga Sjaj u tom procesu.

Preuzmite prijedloge Radnoj skupini Ministarstva rada i mirovinskog sustava