Biračko pravo – upozorenje Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom izdala je nadležnim odborima Hrvatskog sabora upozorenje u vezi prijedloga Zakona o registru birača kojim se diskriminiraju osobe koje su lišene poslovne sposobnosti na temelju njihovog invaliditeta i čime im se ne priznaje pravo na političku participaciju u demokratskom društvu. Pravobraniteljica je dala, također, i preporuku nadležnim odborima Hrvatskog sabora da se brišu odredbe rečenog zakonskog prijedloga koje onemogućavaju biračko pravo osobama lišenim poslovne sposobnosti.

Udruga Sjaj u potpunosti podržava postupak Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te će svojim daljnjim aktivnostima nastojati utjecati na zakonodavca da omogući korištenje biračkog prava svim građanima neovisno o invaliditetu ili lišenju poslovne sposobnosti. I ovim putem skrećemo pozornost da je od izuzetne važnosti što je Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom preuzela institucionalno vodstvo i po ovom pitanju zaštite prava osoba s invaliditetom čime su znatno poduprte i olakšane zagovaračke aktivnosti udruge Sjaj namijenjene poboljšanju pravnog položaja osoba s duševnim smetnjama (psihosocijalnim invaliditetom) u Hrvatskoj.

Upozorenje Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Mišljenje Pravobraniteljice u vezi prijedloga Zakona o registru birača