Poslovna sposobnost – Generani komentar UN-a

Dana 11. travnja 2014. godine Odbor za prava osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda usvojio je svoj prvi Generalni komentar. U povijesnoj odluci, prvi Generalni komentar po pitanju prava osoba s invaliditetom, Ujedinjeni narodi dali su upravo po pitanju poslovne sposobnosti. Generalni komentar predstavlja uputu državama strankama, pa tako i Republici Hrvatskoj, na koji način treba pristupiti provedbi čl. 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u priznavanju prava osoba s invaliditetom na poslovnu sposobnost na jednakoj osnovi s drugima.

U procesu prije usvajanja Generalnog komentara, UN Odbor za prava osoba s invaliditetom pozvao je zainteresiranu javnost na globalnoj razini da svojim doprinosom sudjeluju u raspravi o nacrtu komentara. U okviru PERSON projekta, udruga Sjaj također je sudjelovala u procesu izrade Generalnog komentara te su neki od prijedloga, naročito vezani uz imperativniji jezik u komunikaciji sa državama strankama te utvrđivanje  “funkcionalne sposobnosti” kao nezakonite prema Konvenciji.

U radu udruge Sjaj, poslovna sposobnost prioritet je strateškog zagovaranja. Iako se kroz usvanjanje novog Obiteljskog zakona te Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama očekuju neke pozitivne promjene, kao što su to ukidanje potpunog lišenja poslovne sposobnosti, uvođenje anticipiranih naredbi, omogućavanje sudskog postupka za  smještaj u psihijatrijsku ustanovu i kod osoba lišenih poslovne sposobnosti te zabrana skrbničkog pristanka za primjenu elektrokonvulzivne terapije i biomedicinska istraživanja, hrvatsko zakonodavstvo i dalje nije u potpunosti usklađeno sa čl. 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Stoga će se nadalje udruga Sjaj posebice baviti slijedećim pitanjima:

  1. Napuštanjem sustava skrbništva za odrasle osobe s invaliditetom;
  2. Napuštanjem doktrina najboljeg interesa osobe i medicinske nužnosti te izgradnjom doktrine poštivanja volje i preferencija osoba s invaliditetom u svim pravnim odnosima;
  3. Razvojem zakonodavstva kojim se omogućuje pristup širokom spektru oblika podrške pri odlučivanju, polazeći od pravne prepoznatljivosti neformalnih oblika podrške koji prirodno nastaju u socijalnom okruženju osoba s invaliditetom, poticanja stvaranja prirodnih socijalnih veza za osobe s invaliditetom pa do specijaliziranih usluga podrške pri odlučivanju;
  4. Izgradnjom zaštitnih mehanizama kojima se omogućuje neovisan nadzor nad oblicima podrške pri odlučivanju kako bi se osiguralo poštivanje volje i preferencija osoba s invaliditetom te kako podrška pri odlučivanju ne bi za svrhu ili cilj imala zadržavanje sustava skrbništva pod drugim nazivnikom.

Preuzmite Generalni komentar na hrvatskom jeziku