Dopuna inicijative za biračko pravo

Kako su dva tijela Vijeća Europe i to Vijeće ministara i Venecijanska komisija tijekom studenog i prosinca 2011. godine donijela nove preporuke i deklaraciju o biračkom pravu kojima se traži od država članica da omoguće aktivno i pasivno biračko pravo osobama s invaliditetom tako da nitko ne može biti lišen tih prava ograničenjem poslovne sposobnosti, udruga Sjaj uputila je danas dopunu svojeg prijedloga za ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o popisima birača Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Naime, odredbama toga Zakona onemogućen je upis na popis birača osobama koje su potpuno lišene poslovne sposobnosti. Nadalje, u svjetlu razvoja novih principa Vijeća Europe udruga Sjaj će tijekom siječnja 2011. godine Ustavnom sudu Republike Hrvatske uputiti inicijativu za ocjenu ustavnosti Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, tražeći da se ukinu odredbe koje onemogućavaju osobama s invaliditetom participaciju u političkom životu.

Tekst podneska Ustavnom sudu