Podržavamo Izvješće Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2011.

Na temelju čl. 42. st. 6. Poslovnika Hrvatskog sabora udruga Sjaj uputila je predstavku Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskog sabora kojom sugerira da odbori Hrvatskom saboru predlože prihvaćanje Izvješća Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2011. godinu. Također, udruga je skrenula Hrvatskom saboru pozornost da je važno spriječiti spajanje Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sa Pučkim pravobraniteljem kako se ne bi izgubila dostignuta razina zaštite prava osoba s invaliditetom te je zatražila da sudjeluje na raspravama oba odbora o citiranom Izvješću.

Preuzmite predstavku Hrvatskom saboru