Krušković protiv Hrvatske – podnesak Vijeću Europe

Dana 21. ožujka 2012. godine Vlada Republike Hrvatske uputila je Odboru ministara Vijeća Europe akcijski plan u vezi izvršenja odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Krušković protiv Hrvatske. Podsjećamo da je tom odlukom utvrđena povreda prava podnositelja Branka Kruškovića koji nije, zato što je bio lišen poslovne sposobnosti, mogao priznati svoje biološko dijete.

Udruga Sjaj nije zadovoljna akcijskim planom koji je uputila Vlada. Naime, g. Krušković je nakon pravomoćnosti odluke Europskog suda za ljudska prava zatražio da ga nadležni Matični ured upiše kao oca njegovog djeteta, ali je to taj ured odbio. No, tu je odluku pobilo Ministarstvo uprave i vratilo predmet na ponovni postupak, koji je još uvijek u tijeku. Iako je Europski sud za ljudska prava ocijenio neprihvatljivim da je g. Krušković bio u priznaju očinstva potpuno ovisan o nadležnom Centru za socijalnu skrb, Vlada RH navela je kako očekuje da će njegov skbnik u ime g. Kruškovića ipak priznati da je g. Krušković otac tog djeteta. To znači da je g. Krušković ostao u jednakom položaju kao i prije nego što je donesena odluka Suda u njegovu korist.

Nadalje, Vlada RH je izrazila stav da priroda povrede prava u predmetu Krušković nije takva da bi to zahtjevalo provođenje generalnih mjera, koje se tiču promjene zakonodavstva i prakse, iako je Europski sud za ljudska prava do sada utvrdio već u tri predmeta i u odnosu na četiri podnositelja/ice povrede Konvencije počinjene od strane Republike Hrvatske na štetu osoba lišenih poslovne sposobnosti.

Stoga je s današnjim danom udruga Sjaj uputila komunikaciju Odboru ministara Vijeća Europe kojom pobija argumente izražene u Akcijskom planu Vlade RH u predmetu Krušković protiv Hrvatske te preporučila istome da nastavi monitorirati izvršenje individualnih mjera te da u pogledu generalnih mjera zatraži od Vlade RH informaciju o tome koje su mjere poduzete ili planirane da bi se omogućilo osobama s invaliditetom da priznaju svoje očinstvo ili majčinstvo.

Preuzmite podnesak Odboru ministara (na hrvatskom jeziku)