Biračko pravo – inicijativa Ustavnom sudu

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, udruga Sjaj te još devet organizacija civilnog društva podnijeli su danas Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor.

Zbog diskriminatornih odredaba zakona, na parlamentarnim izborima nije moglo svojeg predstavnika vlasti odabrati najmanje 15.761 osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Također, niti jedna od tih osoba nije se mogla kandidirati na izborima. To su sve osobe koje su pravomoćnim odlukama sudova u potpunosti lišene poslovne sposobnosti. Sa stanovišta zaštite ljudskih prava, posebice uzimajući u obzir čl. 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom te preporuke Vijeća Europe i Venecijanske komisije, hrvatsko izborno zakonodavstvo krši ljudska prava osoba s invaliditetom.

Podnositelji smatraju da su osobe s invaliditetom stavljene u nejednak položaj u odnosu na sve građane za koje se nikad ne propituje aktualna intelektualna ili mentalna sposobnost da glasuju ili da se kandidiraju na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor. Također, ograničenje bitrračkog prava usmjereno je isključivo prema osobama s invaliditetom, pa tako primjerice čak i osuđenici za kaznena djela imaju veća prava nego osobe s invaliditetom.

Prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom sve osobe s invaliditetom imaju pravo na poslovnu sposobnost na jednakoj osnovi s drugima te pravo na političku participaciju koju mogu koristiti biranjem predstavnika vlasti ili kandidaturom za javnu funkciju. Recentni europski dokumenti također navode da se sve osobe s invaliditetom imaju pravo kandidirati za javnu funkciju na jednakoj osnovi s drugima i ne smiju biti lišene toga prava bilo kojim zakonom koji ograničava njihovu poslovnu sposobnost.

Podnositelji očekuju da će Ustavni sud prihvatiti prijedlog i pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor te ukinuti osporavane odredbe. Također, podnositelji očekuju i od zakonodavca da u što skorijem roku pokrene reformu izbornog zakonodavstva kako bi se pravo na političku participaciju osobama s invaliditetom izuzelo od ograničenja poslovne sposobnosti.

Preuzmite prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona