Prijedlog Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji

Nakon što je 26. travnja 2012. godine sudjelovala na okruglom stolu u organizaciji udruga Ženska soba i Roda, a u vezi prijedloga Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji, udruga Sjaj danas je uputila prijedloge Ministarstvu zdravlja u vezi odredaba toga zakona kojim se onemogućava liječenje nepolodnosti osobama lišenim poslovne sposobnosti, osobama opće zdravstveno nesposobnim za roditeljsku skrb o djetetu te osobama koje su promijenile spol. Udruga Sjaj upozorila je resorno ministarstvo da su takve odredbe protivne Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom te uputila prijedlog promjena.

Preuzmite prijedloge Ministarstvu zdravlja