Mapiranje isključenosti

Dana 14. studenog 2011. godine Europska organizacija za duševno zdravlje (The Mental Health Europe) te Europska koalicija za život u zajednici, predstavile su u Europskom parlamentu u Bruxellesu, Belgija publikaciju s naslovom “Mapiranje isključenosti” te prikazale procese vezane uz deinstitucionalizaciju osoba s duševnim smetnjama u Europi (uključujući i Hrvatsku) te pružanje podrške za život u zajednici. Na prezentaciji publikacije je kao član Upravnog odbora Europske organizacije za duševno zdravlje sudjelovao koordinator Sjaja, g. Kristijan Grđan.

Publikaciju na engleskom jeziku možete pronaći putem stranica Europske organizacije za duševno zdravlje.