A.K. i L. protiv Hrvatske

Europski sud za ljudska prava donio je danas presudu u predmetu A.K. i L. protiv Hrvatske te utvrdio povredu prava podnositelja na privatni i obiteljski život. U navedenom predmetu podnositeljica je bila osoba sa intelektualnim teškoćama i tjelesnim invaliditetom, koja je zbog tih činjenica lišena roditeljskih prava i njezino je dijete dano na posvajanje prije nego što je imala priliku zatražiti vraćanje roditeljskih prava.

Preuzmite sažetak presude na hrvatskom jeziku