Smrt u Centru za autizam Zagreb

U povodu smrti dvoje štićenika u Centru za autizam Zagreb koji su preminuli uslijed gušenja hranom (u lipnju 2012.) odnosno maramicama (u veljači 2013.), kako prenose mediji, udruga Sjaj uputila je Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu predstavku sa molbom da se provede istraga o tim slučajevima sukladno procesnim standardima čl. 2. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – pravo na život.

Preuzmite predstavku udruge Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu