Anticipirane naredbe – brošura

Dana 1. rujna 2014. godine na snagu je stupio novi Obiteljski zakon. U povodu toga udruga Sjaj objavljuje elektroničku brošuru o novom institutu – anticipiranim naredbama. Anticipirana naredba je javnobilježnička isprava kojom davatelj može unaprijed odrediti osobe koje će brinuti o njegovoj djeci u slučaju smrti, odrediti osobe skrbnika za slučaj lišenja posovne sposobnosti odnosno osobu posebnog skrbnika za slučaj pokretanja postupka za lišenje te sposobnosti te unaprijed odlučiti o pojedinim medicinskim postupcima.

Preuzmite elektroničku brošuru