Pokušaj samoubojstva nije kazneno djelo

Zbog većeg broja upita korisnika o tome da li je pokušaj samoubojstva kazneno djelo i da li povlači za sobom lišenje poslovne sposobnosti, udruga Sjaj izdaje priopćenje u vezi postupanja psihijatrijskih ustanova.

Naime, udruga bilježi sve više primjera osoba s duševnim smetnjama koje su pokušale suicid i zbog toga bile liječene u psihijatrijskoj ustanovi, a ta ustanova bi po njihovom otpustu obavijestila o pokušaju samoubojstva nadležnu policijsku upravu. U svojem postupanju, policijska uprava uzela bi iskaz osobe koja je pokušala samoubojstvo te o tom iskazu obavijestila nadležni centar za socijalnu skrb.

Udruga Sjaj ističe da pokušaj samoubojstva na koji je pravovremeno reagirala nadležna zdravstvena ustanova i sanirala zdravstveno stanje osobe s duševnim smetnjama ne iziskuje nikakvo postupanje policije i potpuno je nejasna takva praksa psihijatrijskih ustanova koja je zabilježena tek u novije vrijeme. Pokušaj samoubojstva nije kazneno djelo niti za sobom povlači druge pravne posljedice zbog kojih bi psihijatrijske ustanove bile dužne obavještavati policiju ili druga nadležna tijela o zdravstvenom stanju svojih pacijenata.

Posebno ističemo da je zakonodavac, imajući u vidu negativnu praksu odavanja osobnih podataka pacijenata psihijatrijskih ustanova državnim tijelima i njihovim službenicima, i to bez pristanka pacijenta, regulirao kako se podaci o zdravstvenom stanju bez pristanka pacijenta mogu dati isključivo na zahtjev suda i Državnog odvjetništva, koja odredba stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine. Prema tome, zakonodavac za ubuduće nije predvidio mogućnost da psihijatrijske ustanove dostavljaju policiji podatke o zdravstvenom stanju svojih pacijenata u vezi sa pokušajem samoubojstva, zbog čega će takva praksa psihijatrijskih ustanova od 2015. godine biti nezakonita i podložna prekršajnom progonu.

Upozoravamo i da će medicinska praksa prema kojoj se umjesto u službe podrške u zajednici, osobe s duševnim smetnjama koje su pokušale suicid podvrgavaju postupanju policije, rezultirati odvraćanjem osoba s duševnim smetnjama o traženju pomoći u slučaju pokušaja suicida, zbog čega takvu praksu treba odmah napustiti.

Udruga Sjaj upozorit će na neprihvatljivost ove prakse sve specijalizirane psihijatrijske ustanove u Republici Hrvatskoj.