Anketni upitnik Cohrane ogranka

Udruga Sjaj suradnik je Cohrane organizacije koja se bavi promocijom medicine utemeljene na dokazima. U suradnji sa Medicinskim fakultetom u Splitu, potičemo osobe s duševnim smetnjama da popune anketni upitnik o kliničkim ispitivanjima kojima se testiraju novi lijekovi i opišu kakva su njihova iskustva s kliničnim ispitivanjima u Hrvatskoj.

Upitnik je anonimno i ispunjava se online putem ove poveznice.