“B.a.B.e.: Milanka Opačić je nasilna i bahata”, demanti članka

Udruga Sjaj uputila je demanti redakciji Novog Lista u povodu članka autorice Ljerke Bratonje Martinović s naslovom: “B.a.B.e.: Milanka Opačić je nasilna i bahata”, objavljenog dana 5. veljače 2014. godine. U svojoj reakciji, udruga Sjaj posebno ističe da udruga B.a.B.e., kao i ostali prigovaratelji promjenama u Obiteljskom zakonu, potpuno zanemaruju položaj osoba potpuno lišenih poslovne sposobnosti koji je bolje riješen, a k tome i položaj žena bez poslovne sposobnosti koje su često izložene bahatosti, nasilju i kršenjima svojih ljudskih prava od strane skrbnika.

Demanti preuzmite ovdje.