Stručni skup o poslovnoj sposobnosti

Na poziv Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom udruga Sjaj sudjelovala je na stručnom skupu “Poslovna sposobnost i skrbništvo u Hrvatskoj – raskorak između prakse i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom”. Koordinator Kristijan Grđan održao je izlaganje o nedostatcima sustava skrbništva za odrasle osobe i o primjerima kršenja prava osoba s invaliditetom koje su lišene poslovne sposobnosti, naglašavajući da se zbog učinka čl. 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom moraju provesti široke reforme hrvatskog zakonodavstva i prilagodbe u praksi te izgraditi sustav podrške za donošenje odluka koji će u potpunosti zamijeniti sustav lišenja poslovne sposobnosti i supstitucijskog donošenja odluka.