Ludi Pride 2011

U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja udruga Sjaj poziva održala je javnu manifestaciju Ludi Pride 2011 – Biračko pravo za sve. Udruga je tom prigodom podnijela prijedlog za ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o popisima birača koje onemogućavaju osobama potpuno lišenim poslovne sposobnosti pravo izlaska na izbore. Takvo je zakonodavstvo protivno čl. 12. i 29. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, čl. 3. Protokola 1. Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama te čl. 45. st. 1. Ustava Republike Hrvatske. Manifestaciji i podnošenju prijedloga za ocjenu ustavnosti nazočile su zamjenica Prabvobraniteljice za osobe s invaliditetom gđa. Mira Pekeč-Knežević te savjetnica Pravobraniteljice gđa. Branka Meić. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom će se pridružiti vlastitim podneskom prijedlogu za ocjenu ustavnosti navedenog zakona.

Inicijativa Ustavnom sudu