Presuda u predmetu Đorđević protiv Hrvatske

Europski sud za ljudska prava objavio je danas odluku u predmetu Đorđević protiv Hrvatske u kojem su utvrđene povrede prava na zaštitu od nehumanog i degradirajućeg postupanja, zaštitu privatnog života te prava na učinkovito pravno sredstvo koje je Hrvatska povrijedila na štetu dvoje podnositelja – Dalibora Đorđevića (sina) i Radmile Đorđević (majke).

Podnositelj Dalibor Đorđević osoba je s teškim mentalnim i tjelesnim invaliditetom zbog kojega je lišen poslovne sposobnosti, a majka Radmila Đorđević se brine o njegovim osnovnim životnim potrebama. Oboje žive u Zagrebu. U periodu od 2008. do 2011. godine Dalibora Đorđevića i njegovu majku kontinuirano su fizički i psihički zlostavljala djeca iz obližnje osnovne škole. Iako su se na zlostavljanje požalili više puta policiji, socijalnim službama i pravobranitelju, ništa nije poduzeto da bi ih se zaštitilo i da bi se spriječilo daljnje zlostavljanje, pa je Europski sud utvrdio povrede Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnjih sloboda počinjene na njihovu štetu.

Nastavi čitati