Presuda u predmetu M.S. protiv Hrvatske (br. 2)

Dana 19. veljače 2015., Europski sud za ljudska prava donio je presudu u predmetu M.S. protiv Hrvatske (br. 2). Udruga Sjaj u partnerstvu sa Centrom za invaliditet i pravo, Pravnog fakulteta u Galwayu, Republika Irska, priključile su se tužbi kao treća strana na strani podnositeljice.

Podnositeljica, gđa. M.S. je hrvatska državljanka rođena 1962. godine i živi u L. Predmet se odnosio na njezin prisilni smještaj u psihijatrijskoj ustanovi u trajanju od jednog mjeseca. Dana 29. listopada 2012., gđa. M.S. posjetila je liječnika obiteljske medicine i požalila se na teške bolove u doljnjem dijelu kralježnice. Liječnik ju je uputio na službu hitne medicinske pomoći gdje ju je pregledao psihijatar i postavio joj dijagnozu aktunog psihotičnog poremećaja te odredio bolničko liječenje. Podnositeljica je odmah, protiv svoje volje, primljena u psihijatrijsku ustanovu gdje je svezana za krevet i smještena u sobu za izolaciju tijekom jedne noći. Nakon što je sudac Županijskog suda odredio njezin prisilni smještaj, koji je naknadno produljen od strane suda, M.S. je ostala u bolnici – njezina žalba na tu odluku odbačena – sve dok nije otpuštena 29. studenog 2012.

Na temelju članka 3 (zabrana nehumanog i ponižavajućeg postupanja) Europske konvencije o ljudskim pravima, gđa. M.S. podnijela je tužbu pod tvrdnjom da je bila zlostavljana tijekom boravka u psihijatrijskoj ustanovi i da u vezi s time nije učinjena bilo kakva učinkovita istraga. Nadalje, na temelju članka 5. st. 1.(e) (pravo na slobodu i sigurnost), podnositeljica je tužbom tvrdila da je nezakonito i neopravdano bila zatočena u bolnici i da relevantna sudska odluka nije bila popraćena adekvatnim proceduralnim zaštitnim mehanizmima.

Europski sud za ljudska prava presudom je utvrdio povrede podnositeljičinih prava iz čl. 3. i 5. Konvencije, a posebnu pozornost posvetio je i navodima koje su udruga Sjaj i Centar za invaliditet i pravo dali sudu na pažnju u svojstvu treće strane. Ovo je drugi predmet u kojem je udruga Sjaj uspjela pred Europskim sudom za ljudska prava sudjelujući kao treća strana.

“B.a.B.e.: Milanka Opačić je nasilna i bahata”, demanti članka

Udruga Sjaj uputila je demanti redakciji Novog Lista u povodu članka autorice Ljerke Bratonje Martinović s naslovom: “B.a.B.e.: Milanka Opačić je nasilna i bahata”, objavljenog dana 5. veljače 2014. godine. U svojoj reakciji, udruga Sjaj posebno ističe da udruga B.a.B.e., kao i ostali prigovaratelji promjenama u Obiteljskom zakonu, potpuno zanemaruju položaj osoba potpuno lišenih poslovne sposobnosti koji je bolje riješen, a k tome i položaj žena bez poslovne sposobnosti koje su često izložene bahatosti, nasilju i kršenjima svojih ljudskih prava od strane skrbnika.

Demanti preuzmite ovdje.