Zakon o registru birača – prvo čitanje

Danas je u Hrvatskom saboru održana rasprava o prijedlogu Zakona o registru birača. Vlada Republike Hrvatske predlaže da se omogući individualizirana procjena osoba s invaliditetom u lišenju biračkog prava kao alternativa dosadašnjem sustavu u kojem su sve osobe koje su potpuno lišene poslovne sposobnosti automatski lišene i biračkog prava.

Udruga Sjaj usprotivila se putem Platforme 112 takvom uređenju i poduprla također upozorenje i preporuku Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Hrvatskom saboru da se odredbe koje se tiču lišenja biračkog prava brišu. Također, udruga je predložila i da se uvrsti posebna odredba kojom se omogućava upis na birački popis onih osoba koje su u potpunosti lišene poslovne sposobnosti. Naime, individualizirana procjena sposobnosti za korištenje biračkog prava koja se temelji na invaliditetu i dalje je protivna Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom te su upravo Ujedinjeni narodi upozorili do sada Kraljevinu Španjolsku i Republiku Mađarsku (koje su također ratificirale Konvenciju) da individualizirano lišavanje biračkog prava predstavlja kršenje prava osoba s invaliditetom.

Dana 17. listopada 2012. godine udruga Sjaj sudjelovala je u raspravi o prijedlogu Zakona o registru birača na Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora gdje je uz Pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom te predstavnike GONG-a i Udruge za samozastupanje istaknula važnost da Republika Hrvatska uskladi svoje zakonodavstvo sa principima zaštite ljudskih prava prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom te potaknula saborske zastupnike i Vladu Republike Hrvatske da donesu propis koji će biti uzor u svijetu drugim zemljama, čime bi svakako porastao ugled Hrvatske pred međunarodnom zajednicom. Izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o Prijedlogu zakona o registru birača, P.Z. br. 171.

Također, dana 19. listopada 2012. godine udruga je prisustvovala raspravi o istom prijedlogu Zakona i pred saborskim Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav, no iako je na raspravi istaknut prijedlog Platforme 112, nitko od predstavnika organizacija civilnog društva nije mogao sudjelovati u raspravi. Udruga Sjaj bila je neugodno iznenađena time što predsjednik tog Odbora, g. Peđa Grbin nije dopustio komentar zamjenici Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom uz obrazloženje da ona nije predstavnik predlagatelja niti članica Odbora. Smatramo da je takav postupak bio neprihvatljiv, s obzirom da je prema čl. 6. sl. 7. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Pravobraniteljica ovlaštena predlagati poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom te je, uz Poslovnik Hrvatskog sabora ona imala ovlast iznijeti svoj prijedlog i Hrvatskom saboru. Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu zakona o registru birača, prvo čitanje, P. Z. br. 171.

U plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora o prijedlogu Zakona o registru birača, podršku prijedlozima Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te organizacija civilnog društva pružio je Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada. Također, na važnost usklađivanja tog zakonskog prijedloga sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom radi priznavanja biračkog prava osobama lišenim poslovne sposobnosti ukazala je i Hrvatska stranka umirovljenika. Klub zastupnika Socijal-demokratske partije izrazio je podršku prijedlogu tog Zakona, ali i uputio Vladu Republike Hrvatske da ponovo razmotri odredbe koje se tiču lišenja biračkog prava. No, klubu Hrvatske demokratske zajednice nije uopće stalo do jednog zastupničkog mjesta koje bi mogao dobiti od osoba s invaliditetom pa je tako njihov zastupnik Davorin Mlakar rekao da sam prijedlog Zakona diskriminira po kategorijama birača dodavši “…pustimo sada one lišene poslovne sposobnosti jer je to mali broj u odnosu na većinu.” Na to se, za riječ javio i ministar uprave g. Arsen Bauk te je naveo g. Mlakaru da se nikoga neće brisati s biračkog popisa “a one lišene poslovne sposobnosti ste i sami spomenuli.” To govori da zapravo uopće intencija Vlade Republike Hrvatske nije bila poboljšati zakonodavstvo nego samo iznaći drugačiji nazivnik za nastavak uskraćivanja biračkog prava osobama s invaliditetom.

U svim raspravama koje su do sada provedene u Hrvatskom saboru govorilo se o tome kako je novim zakonskim propisom potrebno spriječiti zloupotrebe koje su se ranije dešavale, kao npr. da jedan birač glasuje više puta ili da se koristi biračko pravo preminulih osoba. Upravo zbog takvih zloupotreba Vlada Republike Hrvatske je putem radne skupine Ministarstva uprave razradila protektivna rješenja, no samo u slučaju kada se govori o mogućim zlouporabama vezanim uz biračko pravo osoba s invaliditetom (npr. da odjelni liječnik u psihijatrijskoj ustanovi glasuje u ime svih svojih pacijenata) tada se Ministarstvo uprave posvetilo isključenju tih osoba s biračkog popisa. Isključivo kada se govori o osobama s duševnim smetnjama ili osobama s intelektualnim teškoćama razina rasprave obilježena je stigmom i idejom isključivanja osoba iz biračkog popisa. Tako su se u raspravi isticali problemi kako će glasovati državljani koji ne žive u Republici Hrvatskoj, a upravo gotovo 17.000 ljudi koji žive u Hrvatskoj nemaju pravo glasa!

Iako je poticajno to što se o ovoj temi uopće na razini Hrvatskog sabora raspravljalo, žalosno je da neznanje i predrasude vode političku volju u Hrvatskoj kada se radi o osobama s invaliditetom.

Udruga Sjaj će u suradnji sa partnerskim organizacijama civilnog društva nastaviti zagovarati promjene u Zakonu o registru birača u drugom čitanju pred Hrvatskim saborom kako bi se biračko pravo izuzelo iz opsega lišenja poslovne sposobnosti i omogućilo svim osobama s invaliditetom pravo glasa bez obzira na vrstu i težinu invaliditeta.

Etika u psihijatriji – prijedlog Ministarstvu zdravlja

Udruga Sjaj, ponukana učestalim pojavljivanjem liječnika psihijatara u medijima i njihovim stigmatizirajućim komentarima koji su ponajviše vezani uz počinjenje kaznenih djela ubojstava, uputila je danas Ministarstvu zdravlja prijedlog da isto pokrene inicijativu da se donese poseban etički kodeks ponašanja za liječnike psihijatre o suzdržanosti pri javnim nastupima koji će za cilj imati spriječavanje širenja predrasuda i stigme protiv osoba s duševnim smetnjama te jačanje etičkih standarda psihijatrijske struke kao suvremene grane medicinske znanosti.

Preuzmite prijedlog Ministarstvu zdravlja

 

Biračko pravo – upozorenje Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom izdala je nadležnim odborima Hrvatskog sabora upozorenje u vezi prijedloga Zakona o registru birača kojim se diskriminiraju osobe koje su lišene poslovne sposobnosti na temelju njihovog invaliditeta i čime im se ne priznaje pravo na političku participaciju u demokratskom društvu. Pravobraniteljica je dala, također, i preporuku nadležnim odborima Hrvatskog sabora da se brišu odredbe rečenog zakonskog prijedloga koje onemogućavaju biračko pravo osobama lišenim poslovne sposobnosti.

Udruga Sjaj u potpunosti podržava postupak Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te će svojim daljnjim aktivnostima nastojati utjecati na zakonodavca da omogući korištenje biračkog prava svim građanima neovisno o invaliditetu ili lišenju poslovne sposobnosti. I ovim putem skrećemo pozornost da je od izuzetne važnosti što je Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom preuzela institucionalno vodstvo i po ovom pitanju zaštite prava osoba s invaliditetom čime su znatno poduprte i olakšane zagovaračke aktivnosti udruge Sjaj namijenjene poboljšanju pravnog položaja osoba s duševnim smetnjama (psihosocijalnim invaliditetom) u Hrvatskoj.

Upozorenje Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Mišljenje Pravobraniteljice u vezi prijedloga Zakona o registru birača