Konferencija “Socijalne determinante mentalnog zdravlja”

U Splitu je između 14. i 16. lipnja 2012. održana međunarodna konferencija s naslovom “Od individualne do društvene odgovornosti – socijalne determinante mentalnog zdravlja” u organizaciji Europske organizacije za duševno zdravlje (Mental Health Europe) i Hrvatske udruge za psihosocijalno zdravlje – Sto koluri iz Splita.

Na konferenciji je sudjelovao koordinator Kristijan Grđan koji je u plenarnom dijelu konferencije govorio o promjeni paradigme prema osobama s duševnim smetnjama koja se sastoji od prelaska iz medikalizacijskog u socijalni model, te istaknuo tri najvažnija problema s kojima se te osobe susreću u Europi – lišenje poslovne sposobnosti, institucionalizacija i diskriminacija u području rada. Uz njega, na konferenciji je sudjelovao i programski suradnik Mario Perčin koji je na okruglom stolu o međugeneracijskoj solidarnosti u području mentalnog zdravlja govorio iz perspektive osoba s duševnim smetnjama.

Više o koferenciji

Dana 16. lipnja 2012. održana je i Izborna skupština Europske organizacije za duševno zdravlje te je koordinator Kristijan Grđan odabran u Upravni odbor te međunarodne organizacije u mandatu od 2012.-2015.

Dan prava osoba s duševnim smetnjama

Dana 1. lipnja 2012. godine Hrvatski sabor proglasio je 6. lipnja Danom prava osoba s duševnim smetnjama. Dan je proglašen na inicijativu Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskog sabora, a povezuje se sa 6. lipnjajer je tog dana 1880. godine naredbom Kraljevske zemaljske vlade usvojen “Statut kraljevskog zemaljskog zavoda za umobolne u Stenjevcu” (današnja Klinika za psihijatriju “Vrapče”). Taj je Statut bio prvi dokument koji je spominjao prava osoba s duševnim smetnjama za vrijeme boravka u psihijatrijskoj ustanovi.

Dana 6. lipnja 2012. godine Klinika za psihijatriju Vrapče organizirala je konferenciju za novinare povodom proglašenja Dana prava osoba s duševnim smetnjama na kojoj su nazočili ministar zdravlja prof. dr. sc. Rajko Ostojić te predsjednica Ustavnog suda Jasna Omejec. Koordinator Kristijan Grđan, koji je imao prezentaciju i kasnije na stručnom skupu u vezi načela razmjernosti u psihijatrijskoj praksi, upitao je sutkinju Jasnu Omejec o tome namjerava li Ustavni sud Republike Hrvatske izmijeniti dosadašnju praksu prema kojoj osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti ne mogu tražiti ustavnosudsku zaštitu svojih prava. Sutkinja Omejec je odgovorila da se ta praksa razmatra i da će Ustavni sud postupiti u skladu sa praksom Europskog suda za ljudska prava.