Zakon o udrugama

U tijeku je rasprava o Konačnom prijedlogu Zakona o udrugama pred Hrvatskim Saborom. Udruga Sjaj, koja je sudjelovala i ranije u javnoj raspravi po pitanju poslovne sposobnosti, sudjeluje u svojstvu javnosti i u parlamentarnoj proceduri.

Koordinator Kristijan Grđan jučer je nazočio sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav te danas sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te predložio da se usvoji amandman na čl. 11. st. 6. Konačnog prijedloga Zakona o udrugama, kako bi se osobama koje su djelomično lišene poslovne sposobnosti u dijelu koji se ne odnosi na poslove zastupanja udruge omogućilo da ih se imenuje osobama ovlaštenim za zastupanje. Tako će osobe koje su djelomično lišene poslovne sposobnosti samo za donošenje npr. odluka o zdravlju ili nekim osobnim stanjima moći biti osobe ovlaštene za zastupanje udruge jer je u pravnim poslovima njihova sposobnost očuvana.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav upozorio je predlagatelja i zatražio da do izglasavanja Zakona o udrugama promijeni sadržaj odredbe.

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina prihvatio je prijedlog amandmana udruge Sjaj bez izmjena i na Konačni prijedlog Zakona o udrugama stavio slijedeći amandman:

“Osoba ovlaštena za zastupanje udruge može biti samo poslovno sposobna osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.”

Predlagatelj, Ministarstvo uprave, usuglasio se sa amandmanom te se očekuje da će on postati sastavnim dijelom predloženog zakona.

Obavijest korisnicima

Udruga Sjaj obaviještava da do daljnjega neće primati nove korisnike zbog preopterećenosti kapaciteta. Korisnici su slobodni obraćati se s upitima putem elektroničke korespondencije te ćemo na upite odgovarati.